ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่งปรับตัว

ชื่อ: ยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่งปรับตัว

ผู้แต่ง: โทะชิโนะริ, คะโตะ.

สำนักพิมพ์: อินสปายร์

หมวด: 153.9

รหัสหนังสือ: 025959

เลข ISBN: 978-616-04-3539-5

จำนวนหน้า: 200

หัวเรื่อง: ปัญญา.

รายละเอียด: จากนักเขียน Bestseller ด้านสมองของญี่ปุ่น

© Copyright 2019 Book100y - All Rights Reserved

Powered by RGT